Εναλλακτικά σχήματα υγείας

Τα Εναλλακτικά Σχήματα Υγείας είναι μια προσπάθεια συνδυασμού εναλλακτικών μορφών πρόληψης και θεραπείας.

Πρόκειται για ένα κέντρο άσκησης εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης της ανθρώπινης υγείας. Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008, με σκοπό την προαγωγή ενός διαφορετικού τρόπου θεώρησης του θέματος της Υγείας, μέσα από την Ψυχοσωματική Ιατρική, την Πρόληψη και τον συνδυασμό εναλλακτικών τρόπων θεραπείας. Βασικά εργαλεία μας είναι η κλινική άσκηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, η Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία, οι Ενεργειακές Θεραπείες και η Εκπαίδευση στην Πρόληψη.

Η Φιλοσοφία μας στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η υγεία μας είναι δική μας ευθύνη και επιλογή

Βασικά στοιχεία της προσέγγισής μας στο Ζήτημα της Υγείας:
Ψυχοσωματική Ιατρική είναι ο επιστημονικός κλάδος που ως σκοπό έχει, καταρχήν να μελετά τις σχέσεις των ψυχολογικών και των κοινωνικών φαινομένων με τις φυσιολογικές και παθολογικές σωματικές/ βιολογικές λειτουργίες και κατά δεύτερον, να προωθεί την ολιστική (βιοψυχοκοινωνική) προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ψυχοσωματικών νόσων (Lipowski, 1984)
Μέσα από την ανθρωπιστική προσέγγιση, ο άνθρωπος γεννιέται καλός και υγιής. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει εγγενείς ικανότητες ανάπτυξης και ωρίμανσης, που υπάρχουν ανεξάρτητα από το περιβάλλον. Παρ’ όλ’ αυτά το περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει, να τροποποιήσει ή να καταβάλει αυτές τις δυνατότητες. Έτσι, μέσα από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, μπορούν να αναπτυχθούν δυσλειτουργικοί τρόποι αντίδρασης σε σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο, που ισοδυναμούν με ασθένειες. Σκοπός μας δεν είναι να εξορίσουμε την ασθένεια από τη ζωή μας, αλλά να αναπτύξουμε τρόπους για να μαθαίνουμε τον εαυτό μας, μέσα από αυτήν.
Το άτομο θεωρείται ως μια μοναδική ολότητα: κάθε χαρακτηριστικό πρέπει να ειδωθεί σε δυναμική σχέση με όλα τα άλλα χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να μελετηθεί ουσιαστικά απομονωμένο. Η έννοια του Εαυτού είναι μια τάση για ανάπτυξη προς την πληρότητα και είναι το ουσιαστικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Όμως, η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται προσωπικό κουράγιο και θέληση.

Εδώ φιλοδοξεί το κέντρο μας να βοηθήσει, προάγοντας τόσο τη γνώση πάνω σε θεμελιακά θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, όσο και εναλλακτικές διαδικασίες ενίσχυσης των εγγενών ανθρώπινων δυνατοτήτων αυτορρύθμισης.

Σύμφωνα με το ενεργειακό μοντέλο θεώρησης του Κόσμου, όλα είναι Ενέργεια. Η ύλη και το φυσικό μας σώμα είναι απλά περιοχές μεγαλύτερης συμπύκνωσης της Ενέργειας, οι οποίες εμπίπτουν στην αντίληψή μας μέσω των πέντε αισθήσεών μας. Το φυσικό μας σώμα περιβάλλεται από το ενεργειακό μας σώμα, το οποίο αποτελείται από στρώματα ενέργειας όλο και πιο λεπτοφυή, καθώς απομακρύνονται προς τα έξω. Τα ερεθίσματα από τον εξωτερικό κόσμο προκαλούν πρώτα μια αλλαγή στο ενεργειακό μας σώμα και στη συνέχεια, αν αυτή την αλλαγή δεν καταφέρουμε να τη διαχειριστούμε λειτουργικά προς όφελός μας, τότε η διαταραχή προχωρεί στο φυσικό μας σώμα και προκαλεί τα σωματικά συμπτώματα.

Οι ενεργειακές θεραπείες δρουν στο ενεργειακό μας σώμα και το βοηθούν στο να διαχειριστεί λειτουργικά την όποια διαταραχή έχει υποστεί. Έτσι, υποχωρούν τα συμπτώματα και στο φυσικό μας σώμα.

Επιστημονικά υπεύθυνη είναι η Μαριάνθη Μεταλληνού, Πυρηνικός ιατρός, ειδικευμένη στην Ομοιοπαθητική, μέλος της LIGA Medicorum Homeopatica Internationalis, με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, Msc. Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και εξειδίκευση στην Μη-Κατευθυντική Παρεμβαίνουσα (NDI) Ψυχοθεραπεία και Εμψύχωση Ομάδων.