Νέο Πρόγραμμα Εργαστηρίων – Retreats στην Κ.Εν.Κ.Α. 2019

Author picture
  1. Ιούνιος 08- 13 Εργαστήριο Αυτογνωσίας & Θεραπείας με θέμα: “Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης” Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
  • Ιούλιος 1721 Εργαστήριο Αυτογνωσίας & Θεραπείας με θέμα: “Ενοχή, το κυριότερο συναίσθημα της Συνεξάρτησης” Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
  • Αύγουστος 03-08 Εργαστήριο Αυτογνωσίας & Θεραπείας με θέμα: “Μετουσιώνοντας το στρες” Ενδυνάμωση και Εναρμόνιση του Ενεργειακού Πεδίου με ταυτόχρονη αύξηση της Ανθεκτικότητας,  Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας και τις τεχνικές του Ινστιτούτου Heart math
  • Αύγουστος 21-25 Εργαστήριο Αυτογνωσίας & Θεραπείας με θέμα: “Θυμός, Όρια & Αυτοεκτίμηση” Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
  • Αύγουστος 28- Σεπτέμβριος 01 Εργαστήριο Αυτογνωσίας & Θεραπείας με θέμα: “Τα Μαθήματα της Ζωής – Ενεργειακή Αποκωδικοποίηση” Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
  • Σεπτέμβριος 06-15 AUTUMN INVITATION to a 10-day RETREAT SEMINAR,      06-15/ 9/ 2019 in C.EN.C.A., at Mount PELION, GREECE

“BOOST & BALANCE your ENERGY LEVELS and ENHANCE your RESILIENCE” through ENERGY Self-Awareness, COSMIC ENERGETICS

and HeartMath Institute Techniques (In English Language)

Share this