ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΚΑ 2020

Author picture
α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
1. 22/4 – 25/4 Natural Building- Φυσική Δόμηση με cob
2. 20/5 – 24/5 Natural Building – Φυσική Δόμηση με cob  
3. 27/6 – 2/7 Η Συνεξάρτηση μέσα από τα 5 Τραύματα της Ανθρώπινης Ύπαρξης & τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
4. 7/7 – 12/7 Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
5. 15/7 – 19/7 Ενοχή: το κυριότερο συν/μα της Συνεξάρτησης & η Διαχείρισή του μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
6. 22/7 – 26/7 Θυμός & Όρια: Ενεργειακή Εναρμόνιση Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
7. 1/8 – 6/8 Φόβος: Το Θεμέλιο της Αιχμαλωσίας Εναλλακτική Διαχείριση μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας & τις Τεχνικές του Heart Math Institute
8. 24/8 – 30/8 Ενεργειακή Αυτογνωσία & τα 5 βασικά Μαθήματα της Ζωής Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
9. 1/9 – 6/9 Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας

Share this