ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΚΑ 2020

α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
1. 22/4 – 25/4 Natural Building- Φυσική Δόμηση με cob
2. 20/5 – 24/5 Natural Building – Φυσική Δόμηση με cob  
3. 27/6 – 2/7 Η Συνεξάρτηση μέσα από τα 5 Τραύματα της Ανθρώπινης Ύπαρξης & τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
4. 7/7 – 12/7 Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
5. 15/7 – 19/7 Ενοχή: το κυριότερο συν/μα της Συνεξάρτησης & η Διαχείρισή του μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
6. 22/7 – 26/7 Θυμός & Όρια: Ενεργειακή Εναρμόνιση Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
7. 1/8 – 6/8 Φόβος: Το Θεμέλιο της Αιχμαλωσίας Εναλλακτική Διαχείριση μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας & τις Τεχνικές του Heart Math Institute
8. 24/8 – 30/8 Ενεργειακή Αυτογνωσία & τα 5 βασικά Μαθήματα της Ζωής Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
9. 1/9 – 6/9 Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας

Share this

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email