ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΕΝ.Κ.Α. 2023

Kenka
Author picture
1.1/6 – 6/6«Η Συνεξάρτηση μέσα από τα 5 πρωταρχικά Τραύματα της Ανθρώπινης Ύπαρξης»
και τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας 
2.13/6 – 18/6«Φόβος: το θεμέλιο της αιχμαλωσίας – Μετουσιώνοντας τον Φόβο και το Άγχος»
μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
και τις Τεχνικές της Καρδιάς του Ινστιτούτου HeartMath
3.1/7 – 6/7«Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης»
μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας 
4.12/7 – 16/7Ενοχή: Το θεμελιώδες Συναίσθημα της Συνεξάρτησης
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
5.22/7 – 27/7«Η Συνεξάρτηση μέσα από τα 5 πρωταρχικά Τραύματα της Ανθρώπινης Ύπαρξης»
και τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
6.1/8 – 6/8«Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης»
μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
7.9/8 –13/8« Ο Θυμός, τα Όρια & η Αυτοεκτίμηση στο Ενεργειακό μας Πεδίο»
μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας
8.17/8 – 24/8«Ενεργειακή Αυτογνωσία»
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας 

Share this