ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Εν.Κ.Α. 2021

Kenka
Author picture
1.20 – 23/5Εργαστήριο Φυσικής Δόμησης – Coating the Cob Hut
Επιχρίσματα & Ξυλουργικά  
2.1520/6Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
3.26 – 30/6Ο Θυμός, τα Όρια & η Αυτοεκτίμηση στο Ενεργειακό μας Πεδίο
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
4.3 – 7/7Ενοχή: Το θεμελιώδες Συναίσθημα της Συνεξάρτησης
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
5.13 – 18/7Η Συνεξάρτηση μέσα από τα 5 Βασικά Τραύματα της Ανθρώπινης Ύπαρξης
και τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
6.24 – 29/7Φόβος – To Θεμέλιο της Αιχμαλωσίας
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
7.27/7 –1/8Η Αρχετυπική Αναγνώριση της Ύπαρξης
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
8.4/8 – 8/8Ο Θυμός, τα Όρια & η Αυτοεκτίμηση στο Ενεργειακό μας Πεδίο
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
9.17 – 22/8Η Συνεξάρτηση μέσα από τα 5 Βασικά Τραύματα της Ανθρώπινης Ύπαρξης
και τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
10.24 – 29/8Φόβος – To Θεμέλιο της Αιχμαλωσίας
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
11.  1/9 – 5/9Ενοχή: Το θεμελιώδες Συναίσθημα της Συνεξάρτησης
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  
12.9 – 19/9Ενεργειακή Αυτογνωσία
Μέσα από τις Ενεργοπληροφοριακές Ροές της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας  

Share this